Press Release 2019-08-28 SKYWORLDEXPO SWEDEN

»» Stock Price «« »» Financial Information ««»» Leadership & Governance «« »» SEC Filings «« »» FAQ ««


» Celebrity » Travel » Cars » Food » Business » News » Music » TV » Movies » Books » Fair Stands » Events

PRESS RELEASE 2019-08-28 


- Sky World Expo opened the digital platform on May 23, 2016, "without pay walls"... Today it is visited by people from 123 nations around the world. 4 billion Internet users have access to SkyWorldExpo 24/7.


Den nya bokserien Criminal Lawyer .. från förlaget Mugela.


Straffrätt är det lag som avser brott. Den beskriver beteende som uppfattas som hotande, skadligt eller på annat sätt äventyrar egendom, hälsa, säkerhet och moralisk välfärd hos människor inklusive en själv. De flesta straffrättsliga bestämmelser fastställs genom lagar, det vill säga att lagarna antas av en lagstiftare. Straffrätten omfattar straff och rehabilitering av personer som bryter mot sådana lagar.

Brottslagstiftningen varierar beroende på jurisdiktion och skiljer sig från civilrätt, där tyngdpunkten är mer på tvistlösning och skadelidande, snarare än på straff eller rehabilitering. Brottsförfarande är en formaliserad officiell verksamhet som bekräftar att ett brott begås och som tillåter straffande eller rehabiliterande behandling av gärningsmannen.


Sky World Expo is a "tech - software company" that focuses on business - to - business (B2B).


PwC, LLP, is a UK-US multinational audit and consulting company with 208,000 employees in 158 countries, sets values ​​on the shares next time in 2019. PwC is included in the audit's "big four", along with competitors Deloitte, EY and KPMG.

Support SkyWorldExpo! From as little as €1 - and it only takes a minute. We have set a budget to sell "10 billion" trade show tickets around the world. It is unclear how much we will need to distribute in profits, in order to achieve the goal. You get an entrance ticket, with a chance of winning on your entrance ticket. FAQ.. Exaple: Support €1, ticket number 1. Support €10, ticket number 1-10. Support €100, ticket number 1-100. Support €1000 ticket number 1-1000. 

WHAT WE DO? Your unique entrance ticket number, give you exclusive benefits from Versace, Louis Vuitton, Cavlin Klein, Prada and many more known brands. Do you want to receive an "invoice"
contact us by E-mail buyticket@skyworldexpo.com  

Buy Advertising! From as little as €100 - and it only takes a minute. Advertising in » Celebrity » Travel » Cars » Food » Business » News » Music » TV » Movies » Books » Fair Stands » Events


Contact us by E-mail buyadvertising@skyworldexpo.com


Buy Stock!
From as little as €1000 - and it only takes a minute.
Your shares may increase very much in value before the upcoming IPO.

Contact us by E-mail buystock@skyworldexpo.com


» Celebrity » Travel » Cars » Food » Business » News » Music » TV » Movies » Books » Fair Stands » Events

»» Stock Price «« »» Financial Information ««»» Leadership & Governance «« »» SEC Filings «« »» FAQ ««

Copyright is a legal right created by the law of a country that grants the creator of an original work exclusive rights for its use and distribution. © 2014-2019 Mugela OÜ / © Sky World Expo / © SkyWorldExpo.com World Trade Center, Jõe 5, 10151 Tallinn, Estonia. © Sky World Expo! Open ”24 hours” 24/7. Voice, video calls and chats with Skype! "SkyWorldExpo"


Contact us by E-mail: Investor Releations investorrelations@skyworldexpo.com SkyWorldExpo Office office@skyworldexpo.com