Personligt Brev Mikael Ekström Widengren

»» Stock Price «« »» Financial Information ««»» Leadership & Governance «« »» SEC Filings «« »» FAQ ««


» Celebrity » Travel » Cars » Food » Business » News » Music » TV » Movies » Books » Fair Stands » Events

Resultat från utbildning 2021-09-15. Frågorna baseras på RIASEC-modellen som är en av de mest inflytelserika och använda "yrkesvägledningsteorierna" i många länder.

 - Jag tycker om jordnära aktiviteter samt att arbeta med konkreta, praktiska uppgifter med synliga resultat. Jag gillar att träffa folk och föredrar då en rättfram och tydlig kommunikation. Det är möjligt att jag dras till styrande uppdrag där jag får utlopp för min kraft och energi. En arbetssituation där jag ges ett fritt spelutrymme att fatta egna beslut och driva projekt, attraherar mig.

Man ska inleda med det starkaste man har och i mitt fall så blir det nog ett rekommendationsbrev daterat 1996-02-15, underskrivet av socialchef Jack Kindberg Bromma-Västerled / Stockholm Stad. Jack Kindberg blev sedermera stadsdelsdirektör för Spånga-Tensta / Stockholms Stad till pensionen.


”Mikael Ekström, SCE AB, har under en period under hösten 1995 gjort en analys av situationen vid ett gruppboende för socialtjänsten i Bromma- Västerled. Ekström har därvid redovisat olika åtgärder för att utveckla verksamheten vid enheten, bl a utveckling av ledarskapet och av personalen samt daglig sysselsättning för de boende. Ekström har utfört arbetet på ett förtjänstfullt sätt och varit till nytta för enhetens fortsatta utveckling.”


Jag hänvisar till mitt CV som en påse "Gott och Blandat" som beskriver min arbetslivserfarenhet. Jag började redan arbeta som 16 åring men tyvärr så tvingades jag avbryta mitt arbete den 30 maj 2010, då jag blev sjukskriven för ryggproblem. I fokus låg rehabilitering och återgång som ventilationsmontör. Efter avslutad rehabilitering fastställdes att jag har en arbetsförmåga motsvarande 0 procent, men 100 % med en omställning till ett annat yrkesområde.


Kortfattat har jag har arbetat i Sverige, lite i Norge, kan föra ett kort personligt samtal på engelska och förstår språket. Jag har B-körkort men som lastbilsreparatör så fick jag även köra in och ut samtliga tunga fordon på verkstaden, även svenska militära fordon var aktuella i sammanhanget då vi fredskonserverade dem till Försvarsmakten. Som ventilationsmontör hade jag ett uppdrag på Stridsvagnsskolan i Borensberg, men fick tyvärr aldrig chansen att provköra en stridsvagn. Jag kan dock framföra olika arbetsliftar, saxliftar samt mindre skyliftar etc.


Mitt längsta och mest kända ventilationsuppdrag i Stockholm genomfördes på gamla Posten, Vasagatan i Stockholm. Projektet var Blåmannen i centrala Stockholm.


”Det anrika Centralposthuset på Vasagatan mitt i Stockholm sadlade om från post till regeringskansli. Delar av regeringskansliet flyttade i sommaren 2008 in i det nyupprustade Centralposthuset på Vasagatan i Stockholm. Det gamla posthuset från 1903 skapat av arkitekten Ferdinand Boberg har därmed blivit en del av regeringskvarteren. Drygt 800 personer ska inrymmas i huset som genomgått en häftig omvandling där gammalt och nytt samsas i skön symbios. Fakta om Centralposthuset, Ursprungligen uppfört: 1903. Ägare och förvaltare: Statens fastighetsverk. Bruttoarea: 40 000 kvm. Lokalarea: 30 800 kvm.”


Uppdraget sticker ut på flera sätt, jag fick nämligen bygga det "säkerhetsklassade" arbetet rörande ventilationsanläggningen, så det var ett extra förtroendeuppdrag i uppdraget.


Mitt mest centrala uppdrag i Sverige! Projekt: Sergelgatan Ett.


John Mattson sålde Sergelgatan Ett (Sporren 16) vid Sergels torg till AxFast AB. Fastigheten har en uthyrbar area av totalt 14.147 kvm bestående av kontor och butikslokaler. Försäljningen av Sergelgatan Ett ingick i en större strukturförändring av John Mattson Fastighets AB, som företagets ägare beslutat om inför en framtida generationsväxling. Fastigheten Sporren 16 har en uthyrbar area om totalt 14 100 kvadratmeter, varav 6 000 kvm kontor och 5 000 kvm butiker/restaurang. I fastighetens bottenplan vid Plattan finns hyresgäster som JC och Burger King och i gatuplan finns H&M.


Velkommen til Jessheim Storsenter med ca 150 butikker og serveringssteder - midt i hjertet av Jessheim by. Senteret er øvre Romerikes største motehus.


Jag var projektledare och byggde all ventilation efter ritningar som förklarade vart allt ska monteras, - och vilka storlekar som ska monteras etc. Arbetet har utförts efter tidsplan och slut besiktigas så arbetet har utförts fackmannamässigt så exempelvis slutkunden Clas Ohlson, kunde öppna en av sina butiker. Det är en bra kundreferens och kund case. Företaget grundades 1918 av Clas Ohlson. Försäljning sker via drygt 200 butiker i Sverige, Norge, Finland, och Storbritannien, samt e-handel, katalog, telefon och sociala medier. Nu byggde jag ventilation åt Clas Ohlson i Jessheim Storsenter. Butiken blev 1015 m² och öppnade 2008-11-05, I denna butiken blev det jag fick montera ventilationen som också är synlig i Jessheim Storcenter.


Nästa gång du besöker en Clas Ohlson butik titta upp i taket, de flesta ser ut på samma sätt.


Nu söker jag en anställning på 100 %. Jag är en engagerad och motiverad person som alltid genomför de uppdrag som jag har tilldelats med fokus på att lösa uppgifterna på bästa sätt.


Min förhoppning är att mitt CV leder mig till ett personligt möte, som leder mig till nästa arbete.

Copyright is a legal right created by the law of a country that grants the creator of an original work exclusive rights for its use and distribution. © 2014-2019 Mugela OÜ / © Sky World Expo / © SkyWorldExpo.com World Trade Center, Jõe 5, 10151 Tallinn, Estonia. © Sky World Expo! Open ”24 hours” 24/7. Voice, video calls and chats with Skype! "SkyWorldExpo"


Contact us by E-mail: Investor Releations investorrelations@skyworldexpo.com SkyWorldExpo Office office@skyworldexpo.com