Jultomten - corporate brand on Sky World Expo

»» Stock Price «« »» Financial Information ««»» Leadership & Governance «« »» SEC Filings «« »» FAQ ««

Jultomtens varumärkesvärde är helt överlägset.


Brittiska varumärkesanalytiker roade sig med att tillämpa samma analysmetoder på jultomten som man vanligtvis använder på Apple, Microsoft och Coca-Cola.


Varumärkesanalysföretaget Brand Finance har undersökt hur mycket jultomtens varumärke är värt.  Tomten är värd mycket mer än varumärkena som har producerat det som ligger i hans säck.


Värderingen gjordes under 2013 och Brand Finance landade på att det totala värdet av tomtens varumärke var 1,6 biljoner dollar. Det kan jämföras med Apple vars varumärke 2013 värderades till 87,3 miljarder dollar.


Företaget har tittat på de områden där tomten har en ekonomisk påverkan, så som resor, handel och hotell. Sedan analyserade man de intäktsökningar som sker under julen och tillämpade en royaltyuträkning för att komma fram till den slutliga siffran.


Det som gör tomtens varumärke så värdefullt är att han så länge och intimt sammankopplas med en högtid som firas av hundratals miljoner människor världen över. Det här har i sin tur gjort att hundratals stora märken själva vill sammankopplas med jultomten, skriver Brand Finance. Det kanske kändaste exemplet är Coca-Cola som hjälpte till att ge jultomten hans nuvarande visuella identitet.


Brand Finance vd David Haigh hyllar tomten som det varumärke alla andra varumärken borde mätas efter. ”Hans team har gjort ett fläckfritt jobb med att bygga upp tomtens profil och samtidigt behålla hans relevans över generationerna.”

Copyright is a legal right created by the law of a country that grants the creator of an original work  exclusive rights for its use and distribution. © 2014-2016 Mugela OÜ / © Sky World Expo / © SkyWorldExpo.com World Trade Center, Jõe 5, 10151 Tallinn, Estonia. © Sky World Expo! Open ”24 hours” 24/7. Voice, video calls and chats with Skype! "SkyWorldExpo"  Contact us by E-mail: office@skyworldexpo.com