Konst från konstnärinnan Edith Widengren utropspris 200 000 kronor.


Konst från konstnärinnan Edith Widengren utropspris 200 000 kronor.Först efter 31 år, visas nu för första gången en helt unik familjeägd konstsamling upp i en digital mässmonter på Sky World Expo Sverige.


Motiv: Tännforsen. Sveriges största vattenfall.


Målad av konstnärinnan Edith Widengren föddes 1905 – 1986..

Widengrens grundade 1875 sin textil industri ”en klädsam historia” och Edith Widengren behövde inte försörja sig på sin konst. Edith Widengren fick 3 söner Lars Widengren, Ulf Widengren och Leif Widengren och dottern Renée Widengren med Rudolf Widengren son till Per Widengren.


Sky World Expo bygger världens första konstutställning i den digitala världen.


Edith Widengrens digitala mässmonter den är öppen 24/7, 365 dygn per år från idag. Med Chromecast konverteras montern på några sekunder till hemma TV:n eller till storbildsskärmen på kontoret..


Följ den spännande konstförsäljningen i Edith Widengrens digitala mässmonter. 


Det avgörande värdet i ett konstverk är inte själva föremålet som föremål. Konstvärdet kommer sig av egenskaperna som antingen är kopplade till konstnärens avsikt eller som kan ge en viss upplevelse hos konstkonsumenten.


Idag används oftast begreppet i anknytning till vad som på 1700-talet började benämnas som de sköna konsterna (jämför också de fria konsterna). Dessa omfattar bland annat bildkonst, arkitektur, konsthantverk, skulptur och musik, det vill säga skapande verksamhet som syftar till emotionella eller expressiva uttryck – eller resultatet av en sådan verksamhet. Konsten hade då tappat sin praktiska funktion utan handlade allt mer om känsla och estetik.


Denna användning av begreppet är en utveckling ifrån antikens tanke om de sju fria konsterna (på latin septem artes liberales) vilka var akademiska ämnen som exempelvis grammatik och retorik men även musik. Konsten var då starkt förknippat med ett hantverk. Utifrån detta perspektiv omfattade begreppet konst även senare mer handfasta företeelser som ingenjörskonst eller stridskonst. I samma anda som den senare användningen brukas begreppet exempelvis fortfarande för cirkuskonster och kampsport som på engelska kallas martial arts.


Med konst avses ofta konstverken och deras kvaliteter. När man i stället talar om konstarter eller konstens arter är det de kreativa aktiviteter som ligger bakom dessa verk som avhandlas. Denna artikel handlar alltså i första hand om kunnandet – den inomdisciplinära kunskapen – och, som en följd därav, blir det snarare konstnärernas perspektiv som dominerar än publikens eller konstkritikernas; det är snarare traditionellt kunnande än historieskrivning och bildförståelse som beskrivs.


Vi lockar besökare till Edith Widengrens digitala monter genom att lyfta fram mässerbjudande och aktiviteter som digitala konstförsäljningen. Vi inspirerar med bilder, filmer och texter som berättar om Edith Widengrens konst samt samlar på kontaktuppgifter..


Vid intresse och förvärv av konst kontakta.


Mikael E. Widengren

Telefon & Swish 076 - 5910097

E-post: mikael.e.widengren@gmail.com

Copyright is a legal right created by the law of a country that grants the creator of an original work exclusive rights for its use and distribution. © 2014-2016 Mugela OÜ / © Sky World Expo / © SkyWorldExpo.com World Trade Center, Jõe 5, 10151 Tallinn, Estonia. © Sky World Expo! Open ”24 hours” 24/7. Voice, video calls and chats with Skype! "SkyWorldExpo"


Contact us by E-mail: office@skyworldexpo.com